Allainz Logo
25.05.2015
Vrata u boji za vedriji dan
Arhitektura socijalnog stanovanja
Arhitektura

Skeletni projekt arhitekture

Le Corbusierov arhitektonski projekt „Domino“ od temeljne je važnosti za modernu arhitekturu. Na ovom projektu počeo je raditi 1914. godine…

Objavio/la Arhitektonske Razglednice

Le Corbusierov arhitektonski projekt Domino od temeljne je važnosti za modernu arhitekturu. Na ovom projektu počeo je raditi 1914. godine s inženjerom Maxom Du Boisom. Konstrukciju ovog projekta karakterizira skelet od armiranog betona koji omogućuje oblikovanje tlocrta i pročelja neovisno o konstrukciji građevine. Iz njega su proizašla nova načela poput trakastih otvora i slobodnog pročelja koji je neovisan o nosivoj konstrukciji, kao i ravan krov itd. Ovaj projekt namijenjen je seriskoj proizvodnji za izgradnju socijalnih četvrti. Ipak, ishod nije bio onakav kakvom se autor nadao, ali je ostao jedan od njegovih najvažnijih projekata jer je primijenjen na velikom broju njegovih kuća.

Skeletni_projekt_arh_02
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License   by  æº–建築人手札網站 Forgemind ArchiMedia 

Sastoji od pet osnovnih postavki – slobodnog tlocrta, krovne terase, kuće na stupovima, prozorskih traka i slobodnog pročelja koji je posljedica slobodnog tlocrta. Le Corbusier je razvio ovaj arhitektonski sklop za rekonstrukciju ratnom uništene Flandrije, a ovakva se kuća može napraviti u tri tjedna. Materijal srušenih zgrada mogao se iskoristiti kao ispuna. Sva načela projekta Domino primijenjena su na kasnije začetim autorskim djelima na vili Stein u Garchesu i vili Savoye u Poissyju.