Allainz Logo
03.07.2015
Kako je nastao prvi trgovački centar?
Individualne cjeline ploha
ArhitekturaDizajn

Brazilska katedrala

Nosivi elementi ovog arhitektonskog projekta arhitekta Niemeyera čine krug promjera sedamdesetak metara te nosivi konstruktivni elementi poput krune koji su…

Objavio/la Arhitektonske Razglednice

Nosivi elementi ovog arhitektonskog projekta arhitekta Niemeyera čine krug promjera sedamdesetak metara te nosivi konstruktivni elementi poput krune koji su povezani staklenom plohom. Arhitektonski projekt katedrale nalazi se na umjetnome trgu koji služi poput elementa s kojeg se rampom ulazi u prostor katedrale u nižu etažu.

Katedrala_02

Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License   by  Frank van Leersum

Oblik i konstruktivni elementi katedrale gola su konstrukcija od prenapregnutog betona. Konstruktivni su elementi hiperbole – linije koje čine kontinuirani plašt hiperboloida. Napetost kompozicije rezultat je toga je što se pravilni, simetrični, geometrijski oblik nastao putem elemenata koji ga otvaraju i dimenzioniraju i obratno, što otvoreni dinamički elementi međusobnim odnosom stvaraju zatvoren oblik.

Katedrala_03
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License   by  Jesse The Traveler  Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License   by  Frank van Leersum Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License   by  fab_doc

Maksimalna energija uzdizanja ostaje potpuno prisutna; ne sugerira se nastavak iako nema materijalne granice kod vrhova građevine. Plašt razložen u linije prividno dopušta prožimanje unutrašnjeg s vanjskim, ali zato što su linije u svome silovitom okupljanju i razilaženju sapete strogim ritmom, koji zahvaća i međuprostore, uspijeva se dobiti čvrsta, otvorena granica koja obuhvaća i intenzivira unutrašnji prostor.

Katedrala_04
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License   by  chris.diewald Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License   by  aidaneus Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License   by  AkaashMaharaj

One thought on “Brazilska katedrala

Comments are closed.