Allainz Logo
01.06.2015
Vulkanska priča o Marjanu
Od ideje do najpoznatijih muzeja svijeta: Guggenheim
ArhitekturaCitati

Deset zanimljivih citata o arhitekturi

1. Sve fine arhitektonske vrijednosti su i ljudske vrijednosti, ili u protivnom nisu vrijedne. (Frank Lloyd Wright) 2. Arhitektura je…

Objavio/la Arhitektonske Razglednice

1. Sve fine arhitektonske vrijednosti su i ljudske vrijednosti, ili u protivnom nisu vrijedne. (Frank Lloyd Wright)
2. Arhitektura je težnja ka istini. (Louis Kahn)
3.Ne vjerujem u moralnost u arhitekturi. (Michael Graves)
4. Velikim arhitektom se ne postaje toliko pameću koliko kultiviranim i bogatim srcem. (Frank Lloyd Wright)
5. Kuće u arhitekturi su kao ljudi. Ne možeš predvidjeti što će ti pružiti dok ih ne iskušaš, u dušu im pronikneš, pod kožu zađeš. (Boris Pekić)
6. Arhitektura je opasna mješavina moći i impotencije. (Rem Koolhass)
7. Arhitektura je umjetnost rasipanja prostora. (Philip Jonson)
8. Dijalog u arhitekturi je predugo koncentriran na ideji istine. (Michael Graves)
9. Arhitektura treba opisivati vrijeme i mjesto, ali da teži ka neprolaznosti. (Frank Gehry)
10. Znači li da kuća nema ništa srodno sa umjetnošću i da se arhitektura ne bi trebala uključivati u umjetnost? Vrlo mali dio arhitekture pripada umjetnosti: nadgrobni kamen i spomenik. Sve ostalo što podmiruje potrebu se treba isključiti iz domena umjetnosti. (Adolf Loos)